flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

3. Положення про збори суддів

29 серпня 2013, 16:24

                                                                                                                                           Затверджено

                                                                                                                                           Рішенням зборів суддів

                                                                                                                                           Житомирського окружного

                                                                                                                                           адміністративного суду

                                                                                                                                           від 27.07.2013 

                                                                                                                                           протокол № 8

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про збори суддів Житомирського окружного адміністративного суду

 

 

1.     Загальні положення

 

            Збори суддів Житомирського окружного адміністративного суду є органом суддівського самоврядування, який вирішує питання внутрішньої діяльності суду, статусу суддів та приймає колективні рішення з обговорюваних питань.

 

2. Повноваження зборів суддів

           

            Збори суддів:

2.1. Обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду та приймають з цих питань рішення, які є обов'язковими для суддів та працівників даного суду.

2.2. Визначають спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ.

2.3. Визначають засади формування колегій суддів відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу.

2.4. Щорічно заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні посади та керівника апарату суду.

2.5. Приймають рішення про висловлення недовіри керівнику апарату суду.

2.6. Надають Раді суддів адміністративних судів України пропозиції щодо кандидатів в делегати на конференцію суддів.

2.7. Звертаються з пропозиціями щодо питань діяльності суду до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

2.8. Заслуховують питання практики застосування законодавства, розробляють відповідні пропозиції щодо вдосконалення такої практики та законодавства, вносять свої пропозиції на розгляд Житомирського апеляційного адміністративного суду та Вищого адміністративного суду України.

2.9. Обговорюють питання щодо створення належних умов для праці й відпочинку суддів, соціального захисту суддів та їх сімей.

2.10. Порушують питання щодо потреб кадрового, фінансового, організаційного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення діяльності суду та контролю за додержанням установлених нормативів цього забезпечення.

2.11. Затверджують Положення про збори суддів, Регламент зборів суддів та Положення про апарат суду.2.12. Здійснюють інші повноваження, передбачені Законом України «Про судоустрій та статус суддів».

 

 

3.     Порядок проведення зборів

3.1. Збори суддів скликаються в міру потреби, але не рідше одного разу на 3 місяці.

3.2. Збори суддів скликаються головою Житомирського окружного адміністративного суду за власною ініціативою, або на вимогу  не менш як третини від  загальної кількості суддів.

3.3. Про день та час проведення зборів, питання які заплановані для порядку денного, судді повідомляються адміністрацією не менше як за 3 дні, крім випадків коли обговорення питань потребують негайного вирішення. У даному випадку питання порядку денного доводяться суддям з моменту повідомлення про час проведення зборів.

3.4. У випадку, коли збори скликаються на вимогу не менше як третини від загальної кількості суддів, голова суду повинен не пізніше наступного дня визначити дату проведення зборів у порядку визначеному цим Положенням. У порядок денний обов'язково включаються питання визначені суддями, які вимагають проведення зборів.

3.5. Рішення суддів, що ініціюють проведення зборів оформляється їхніми особистими підписами, з переліком питань які пропонуються винести на розгляд зборів.

3.6. Збори суддів є повноважними, якщо на них присутні більше половини від загальної (фактичної) кількості суддів.

На збори суддів можуть запрошуватися працівники апарату суду, інші особи. У голосуванні беруть участь лише судді даного суду, які присутні на зборах.

3.7. Порядок проведення зборів та голосування визначається Регламентом зборів суддів.

3.8.  Перебіг зборів фіксується в протоколі, який підписують головуючий і секретар зборів. За рішенням зборів допускається фіксація технічними засобами.

3.9. Матеріально-технічне забезпечення роботи зборів здійснюється за рахунок коштів  суду.


 

4.     Рішення зборів суддів та його виконання

 

4.1. За результатами обговорення внесених на розгляд питань, збори  суддів приймають рішення, які в передбачених законодавством межах, є обов'язковими для всіх суддів та працівників апарату.

4.2. Рішення зборів суддів приймається більшістю голосів суддів, які  присутні на зборах.

4.3. Збори суддів у разі виникнення необхідності за результатами обговорення можуть визначити дату їх майбутнього проведення та внести питання для розгляду в порядку денному.

4.4. Рішення зборів суддів підписується головуючим та секретарем зборів.

4.5. Виконання рішення зборів суддів покладається на голову суду або  заступника голови суду.